Salg, Kjøp og Leveringsbetingelse

 

KUNDEN

Scanholm, a Foodstuff Import AS Brand retter seg mot privatpersoner og bedrifter gjennom selskapets nettbutikk. 

PRODUKTINFORMASJON / BILDER

All informasjon om produkter og priser kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Det tas også forbehold om feil i produktinformasjonen på våre websider, da det kan skje endringer fra produsent uten forvarsel. Foodstuff Import vil oppdatere sine sider så fort som mulig når den nye informasjonen foreligger fra produsent. Foodstuff Import AS er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.

PRISER

Alle priser og beløp er oppgitt Inklusiv mva uten Frakt. Prisene kan endres hvis det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter.

Eventuelle endringer eller kanselleringer skal skje skriftlig via epost til Post@foodstuff.no med referanse til faktura nummer. Eventuelle kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Skulle det forekomme skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Foodstuff Import AS sine sider, annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan Foodstuff Import AS endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

BESTILLING

Bestilling kan gjøres via vår web butikk, på E-post ( post@foodstuff.no ) eller på telefon 91524255, Foodstuff Import AS åpningstider er alle hverdager fra 08.00 til 20.00, mens vår nettbutikk er åpen 24 timer i døgnet hele året.  

Foodstuff Import AS forbeholder seg retten til å avvise ordrer ved tilfeller hvor kunden vurderes som lite kredittverdig. I slike tilfeller vil kunden ha mulighet til å betale på forskudd.

BETALING

Alle våre varer blir sendt etter at betaling er gjort. Ved betaling kan du velge mellom Paypal, Bank Overføring eller Postoppkrav.

Paypal – Du vil bli sendt videre til Paypal sine sider for fullføring av betalingen, Her kan du bruke de fleste typer Kort. PayPal trekker et gebyr på 2,8kr per transaksjon.

Bankoverføringer, velger du denne får du faktura på epost. Denne må betales før varen blir sendt.

Postoppkrav, gebyrer utlegg som medfølger dette bæres av kunden.

LEVERING

Varene leveres fra Foodstuff Import AS sitt lager i Revetal. Vi sender ut varer 2-3 ganger per uke, vanligvis tirsdag og fredag.

Alle leveranser skjer via postens pakkeservice og vi følger til enhver tid deres gjeldende satser på porto/frakt.

Det er også mulig å hente bestillingen selv, den kan hentes på vårt lager, adresse: Revetalkollen 12, 3174 Revetal, Avhenting avtales nærmere per epost Post@foodstuff.no. Oppgjør må være i orden før varen utgis.

Vi leverer i hovedsak kun i Norge. (Ved levering til Svalbard og Skandinavia gjelder egne fraktsatser og vilkår.)

Foodstuff Import AS har en normal leveringstid på ca 2 dager + frakttid.

Når varen er levert på Posten vil du mota en e-post hvor pakkens sporing nummer er oppgitt. Legger du inn ditt mobilnummeret ved bestilling, vil vi registrere det og du kan få en SMS når pakken har kommet frem til ditt lokale postkontor, og du vil da kunne hente pakken med en gang.

Skulle varen veie mindre enn 350g sendes den som brevpost uten sporing.

PAKKER SOM IKKE BLIR HENTET

Dersom pakken ikke blir hentet vil vi fakturere et gebyr på kr. 400,-. Dette dekker kostnader med pakking, frakt og håndtering. Fakturaen vil bli sent til kunden som ikke hentet pakken.

RISIKOEN FOR VARENE

Risikoen for de bestilte varene går over til kunde når han eller hun mottar pakken, eller ved avhenting på utleveringspunktet.

SALGSPANT

Foodstuff Import AS har pant i varelageret (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil de er betalt av kunden, med tillegg av omkostninger og renter, jfr. lov om pant § 3-14, jfr. § 3-22.

REKLAMASJON, MANGELFULL, FEILAKTIG LEVERING, ELLER GARANTI.

Ved reklamasjon på leveransen eller hvis leveransen ikke stemmer overens med den medfølgende pakkseddelen, eller det er feil på varen, må det reklameres innen 3 dager. Du må da kontakte Foodstuff Import AS for å avtale dette. Henvis til Ordre nummer, dato for kjøpet, fornavn, etternavn på den som har gjort kjøpet, og feil\mangler på varen. Alle henvendelser rettes til post@foodstuff.no

Kommer det varer i retur som det ikke er gjort avtale om, forbeholder Foodstuff Import AS seg retten til å ikke behandle disse.

RETUR OG ANGRERETT

For alle våre produkter gjelder 14 dagers full returrett. Retur må avtales med oss innen 14 dager etter at varen er mottatt. Det er ingen returrett på produkter hvor emballasje er åpnet eller på annen måte er tatt i bruk. Fraktomkostninger dekkes av kunden såfremt ikke annet er avtalt. Varer som returneres mot postoppkrav eller etterkrav vil ikke bli hentet av oss. Forøvrig gjelder Lov om angrefrist om forbrukerkjøp hos oss. (Jmf. angrefristloven)

PERSONOPPLYSNINGER

Foodstuff Import AS sine nettsider garanterer at alle opplysninger som blir registrert om deg under en handel forblir strengt fortrolige.  De vil aldri bli utlevert til andre eller benyttet til andre formål.

FORBEHOLD

Vi forbeholder oss retten til å revidere disse vilkårene når som helst. Vi anbefaler derfor å lese gjennom vilkårene når en ordre gjennomføres.

NETTLESER OG SUPPORT

Foodstuff sine websider støtter standard nettlesere, som for eksempel Firefox, Opera eller Internet Explorer.

Cookies brukt for innholdet i handlekurven. Vi oppbevarer ikke økonomisk informasjon

Ved feil eller mangler på siden kontakt oss på Post@foodstuff.no eller tlf 91524255

FORCE MAJEUR

Er Foodstuff Import AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Foodstuff Import AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

TVISTER OG LOVVALG

Avtalen er under Norsk rett. Tvister mellom partene skal prøves løst gjennom forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem til en løsning, hører tvistene under de ordinære domstolene, med Tønsberg byrett som verneting.

Alt innhold på Foodstuff Import AS websider er beskyttet etter bla opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene som vekt, bilder/grafikk, design, layout og annet innhold på disse nettsidene, kan ikke under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Foodstuff Import AS.

ANSVAR

Foodstuff Import AS fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller eiendom/eiendeler påført ved bruk av alle varer levert fra oss. Dersom du er allergisk mot visse typer matvarer eller andre produkter, vennligst les varedeklarasjon nøye før du bestiller.